ЗАСТАРЕЛОСТ

Када настаје застарелост потраживања?