Чији је ,,Телеком Србија“?

Зашто фирма у већинском власништву државе не може да изда службени документ на службеном писму те државе?