Изборно черечење

Хоћете ли и даље јуначки ћутати на још једну изборну крађу?