Празник злочина

,,Што више својих слабости препознајемо у објекту мржње, то ће и степен мржње бити већи“ (проф.др Јован Марић)