ТЕЛЕФОН

Не можемо знати шта може бити окидач за успомене…