Коме сметају војни пензионери? (1)

Ако држава одбија да плати своје обавезе, отеже суђења и уцењује, да ли смо ми пензионери те државе?