КОМЕНТАР

Само истина може довести до помирења, али су је на овим просторима по директиви давно убили…