,,Босански“, ,,бошњачки“ или српски писац?

,,Босански су иначе досад говорили једино Мујо и Хасо, нико пристојан.“ (М.Капор)