Промена свести (3)

Мржња се не налази у објекту мржње, већ у онога ко мрзи.