Михаило Меденица: Лице издаје

Срби(н) до истека гаранције или рока употребе?!