САОБРАЋАЈЦИ (1)

Да ли прописи важе увек и за све?