NAJJEFTINIJE U SRBIJI

Šta je to jeftinije od ženskog polnog organa iz stare poslovice o jeftinoći?