Dobrovoljačka-svedočenje Slobodana Bojanića

Svedočenje mog nekadašnjeg vojnika Slobodana Bojanića o dešavanjima u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992.godine.