Чији је Шабац?

Како је то Шабац ,,једини слободан град у Србији“?