РАЧУН

Модерно потрошачко друштво ствара потрошача и послушног гласача, а не ствараоца и чувара наслеђеног.