Ауто-пут

,,Милош Велики“ назва пут онај који се диви султану Мурату.