Промена свести

Бити адаптиран у дубоко болесном друштву није мерило здравља.