ДИСКРИМИНАЦИЈА

У Србији је дискриминација забрањена законом! За све, осим за Србе.