ЖИВОТ

,,Сви прави животи су лепи и тешки.“ (И.Андрић)